kategorie

Výběr podle výrobce:

informace

doutníkový rádce

Podmínka +18 a ověření věku zákazníků

Ve vztahu k novele protikuřáckého zákona má náš eshop zaveden systém na ověření věku zákazníka. Tento systém je veden formou databáze zákazníků, u kterých byl ověřen věk. Každý nový zákazník, který odešle objednávku je přidán do této databáze a následně je uvěřeno, zda se jedná o osobu starší 18-ti let. K ověření věku máme zavedeny takové postupy, které co možná nejméně zatěžují zákazníka.

Po ověření věku proces objednávky pokračuje až do bodu kdy je zákazníkovi objednávka odeslána. O odeslání objednávky je zákazník informován krátkou emailovou zprávou. V tomto okamžiku vzniká kupní smlouva mezi zákazníkem a prodejcem. Věnujte prosím pozornost našim obchodním podmínkám, konkrétně odstavci 3. který definuje vznik kupní smlouvy. Vzhledem k tomu, že protikuřácký zákon požaduje ověřit věk před prodejem resp. uzavřením kupní smlouvy, je tento okamžik v našem eshopu oproti běžným zvyklostem posunut do okamžiku odeslání zboží, nikoliv přijetí objednávky.

Tento nestandardní postup prosím nechápejte negativně, je zaveden proto, abychom splnili požadavky, které na prodej tabákových výrobků klade protikuřácký zákon.

Při fyzickém předání zboží je rovněž zkontrolován věk, identifikační údaje zákazníka.

Výše uvedené postupy se týkají pouze nových zákazníků, kteří u nás objednávají poprvé.

REKAPITULACE SYSTÉMU NA OVĚŘENÍ VĚKU:
  • 1. odeslání objednávky - návrh na uzavření kupní smlouvy
  • 2. potvrzení objednávky ze strany eshopu - není akceptací objednávky
  • 3. zavedení nového zákazníka do systému na ověření věku
  • 4. v případě úspěšného ověření věku odeslání objednávky, potvrzení emailem - uzavření kupní smlouvy
  • 5. v případě neúspěšného ověření věku - storno objednávky
  • 6. ověření věku, identifikačních údajů při předání zboží
zpět

Kouření zabíjí, přestaňte nyní
Jak přestat kouřit: www.koureni-zabiji.cz